Prezentačná vrstva (ISO OSI)

Jej úlohou je správne prezentovať dáta pre najvyššiu vrstvu (aplikačnú), definuje formát dát a dátovú štruktúru.