Hviezda (Star) a rozšírená hviezda (Extended star)

Tieto topológie sú v súčasnosti najpoužívanejšie.

Každý počítač nie je priamo pripojený k svojmu susedovi, ale je pripojený do aktívneho prvkurozbočovača (hub) alebo prepínača (switch).

Do aktívneho zariadenia sa počítače pripájajú pomocou štruktúrovanej kabelážekrútenej dvojlinky, ktorá môže byť typu UTP alebo aj STP.

Výhodou týchto topológii je štruktúrovanosť – pri poruche na vedení medzi daným počítačom a aktívnym zariadením stačí vymeniť kábel.

Rozhodne tým však netrpí celá sieť. Viacero počítačov by bolo postihnutých len v prípade poruchy aktívneho zariadenia. Teoretická maximálna prenosová rýchlosť môže byť 1 Gbit/s.

Nevýhodou je vyššia cena, pretože treba investovať do aktívneho zariadenia. Okrem toho je to aj maximálna dĺžka medzi aktívnym zariadením a počítačom (100 metrov), to sa však dá riešiť zapojením viacerých aktívnych zariadení do kaskády.