Hierarchická topológia (Tree)

Nie je samostatná topológia, skôr kombinácia už uvedených topológii. Využíva sa na spojenie viacerých menších lokálnych sietí do jednej siete väčšieho rozsahu.