Fyzická vrstva (ISO OSI)

Najnižšia vrstva, ktorá zahŕňa prenosové médium, konektory a pod.

Na tejto vrstve sa dáta rozlišujú na jednotlivé bity – nuly a jednotky.